Algemene voorwaarden Landhaus Antonia

Aanbetaling: Om uw reservering voor beide partijen bindend te maken, vragen wij een schriftelijke bevestiging en een aanbetaling van EUR 200 per appartement en boekingstijd. Het resterende bedrag dient bij aankomst contant te worden betaald.

Bereikbaarheid: De appartementen kunnen uiterlijk om 16.00 uur worden ingenomen. We zouden het op prijs stellen als u ons uw geschatte aankomsttijd zou kunnen laten weten – we zullen proberen de appartementen zo vroeg mogelijk na de geplande aankomsttijd beschikbaar te stellen. Vertrek : Op de dag van vertrek moeten de appartementen voor 10.00 uur worden opgeleverd om een goede schoonmaak voor de volgende gasten te garanderen.

Als u eerder aankomt of later vertrekt, kunnen uw gebakjes natuurlijk veilig worden bewaard.

Storting:
Afhankelijk van het aantal personen en de grootte van de appartementen vragen wij een borg van € 100 tot € 200.
De borg dient bij aankomst contant te worden voldaan en wordt uiteraard op de dag van vertrek – na correcte aflevering, zonder schade contant geretourneerd.

Annulering: De annuleringsvoorwaarden van de Oostenrijkse hotellerie zijn van toepassing.

 1. Herroeping door de contractpartner – annuleringskosten
  Tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan het accommodatiecontract door middel van een eenzijdige verklaring van de contractpartner zonder betaling van annuleringskosten worden opgezegd.
  Buiten de aangegeven termijn is herroeping door eenzijdige verklaring van de contractpartner alleen mogelijk met de volgende annuleringskosten:
  – tot 1 maand voor de dag van aankomst 40% van de totale arrangementprijs;
  – tot 1 week voor de dag van aankomst 70% van de totale arrangementprijs;
  – in de laatste week voor de dag van aankomst 90% van de totale arrangementprijs.
 2. Opzegging door de accommodatieverschaffer
  Als de contractpartner het voorschot niet op tijd heeft betaald, kan de accommodatieverschaffer zich zonder respijt terugtrekken uit het vervroegde reddingscontract.
  Indien de gast op de afgesproken dag van aankomst niet voor 20.00 uur verschijnt, is er geen verplichting tot het ter beschikking stellen van accommodatie, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
  Indien de contractpartner echter een aanbetaling heeft gedaan, blijven de kamers gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen aankomstdatum.
  Bij vooruitbetaling van meer dan vier dagen eindigt de verplichting tot het verstrekken van accommodatie op de vierde dag om 18.00 uur, waarbij de aankomstdag als eerste dag wordt gerekend, tenzij de gast een latere aankomstdatum aankondigt Accommodatiecontract door de accommodatieverschaffer , zal om objectief gerechtvaardigde redenen, tenzij anders overeengekomen, door een eenzijdige verklaring worden ontbonden.